Tag Archives: Usahawan

#TEKUN RUGI??? DIMANA KERUGIAN???

5 Tahun untung 1 tahun rugi?? Pelik Bin Ajaib tapi itulah hakikat yang dihadapi oleh Tekun Nasional. Jika Tekun Nasional rugi bagi tahun 2015 mengapa Tekun boleh mengeluarkan pinjaman yang lebih banyak pada tahun 2016? Banyak persoalan yg di lontarkan akan tetapi ini lah jawapan bagi semua persoalan itu… TEKUN RUGI RM 209 JUTA Kerugian terkumpul TEKUN sehingga tahun berakhir

Read more

#INFO : Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (#SUPERB)

Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) menyediakan geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif. Ia merupakan pembiayaan untuk membantu syarikat-syarikat start-up dengan dana sebanyak RM100 juta sehingga tahun 2017. Sehingga Siri 1 2016, sebanyak RM50 juta dana SUPERB telah diluluskan. Program ini dibuka kepada Bumiputera yang ingin menjadi usahawan atau syarikat Bumiputera yang beroperasi kurang daripada 3

Read more

Skim Pembiayaan Program #TemanNita

Dalam Bajet 2017, sebanyak RM300 juta peruntukan disediakan oleh kerajaan untuk Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN). Peruntukan ini disediakan adalah untuk memberi semangat yang tinggi kepada peniaga-peniga kecil untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka melalui TEKUN yang menyediakan pelbagai bentuk skim pembiayaan, latihan ,kursus dan program-program. Sebanyak RM100 juta mungkin digunakan untuk perlaksanaan Skim TemanNita bagi peniaga-peniaga dan usahawan wanita.

Read more
« Older Entries Recent Entries »