#TEKUN RUGI??? DIMANA KERUGIAN???

5 Tahun untung 1 tahun rugi?? Pelik Bin Ajaib tapi itulah hakikat yang dihadapi oleh Tekun Nasional.

Jika Tekun Nasional rugi bagi tahun 2015 mengapa Tekun boleh mengeluarkan pinjaman yang lebih banyak pada tahun 2016? Banyak persoalan yg di lontarkan akan tetapi ini lah jawapan bagi semua persoalan itu…

TEKUN RUGI RM 209 JUTA

Kerugian terkumpul TEKUN sehingga tahun berakhir 2015 adalah RM 209.28 juta

Kumpulan sasar yang menerima pembiayaan TEKUN terdiri daripada golongan usahawan Kecil Bumiputera terutamanya golongan B40 yang berisiko serta sukar mendapat akses pinjaman bank.

Kerugian tersebut bukanlah disebabkan oleh kerugian operasi.  Ini adalah disebabkan oleh aktiviti mengklasifikasi akaun-akaun tertunggak melebihi 24 bulan sebagai akaun hutang lapuk (write off) sebanyak RM 230 juta melibatkan 27,765 peminjam tahun 1999 sehingga tahun berakhir 2014.

Malah TEKUN mencatatkan keuntungan sebanyak RM 19.5 juta pada tahun kewangan 2015 sebelum aktiviti write off ini.

Walaupun TEKUN melaksanakan aktiviti write off (hutang hapus kira), kutipan balik pembiayaan tertunggak tersebut tetap dilakukan secara agresif melalui tindakan undang-undang mulai tahun 2015.

Sehingga Jun 2016, kutipan yang telah berjaya dikutip adalah sebanyak RM 74.6 juta (18.2%) seterusnya mengurangkan hutang hapus kira.

Walau bagaimanapun kedudukan TEKUN dari segi portfolio asset adalah kukuh dengan pegangan tunai (cash reserve) sebanyak RM 523 juta. Ini menunjukkan TEKUN mempunyai aliran tunai yang diuruskan dengan baik. Pada tahun 2016, TEKUN telah mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak RM 20.37 juta. Berdasarkan prestasi kewangan di atas, TEKUN juga berupaya untuk membuat bayaran balik pinjaman kepada kerajaan mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Untuk makluman, sumber kewangan untuk pengeluaran pinjaman kepada usahawan diperolehi melalui pinjaman daripada kerajaan yang perlu dibayar sepenuhnya.

Sebagai tambahan, TEKUN cuma memperolehi pendapatan utama melalui caj pembiayaan sebanyak 4%.  Kadar ini adalah terendah dalam industri pembiayaan mikro kredit di Malaysia dan antarabangsa,

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan TEKUN telah menunjukkan prestasi yang baik dengan keuntungan terkumpul (retained profit) kembali positif pada tahun 2016…

KEGAGALAN TEKUN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN PORTAL USAHAWAN, KAD KELAB KOMUNITI USAHAWAN TEKUN ( KKUT ) DAN CYBER MALL

KKUT merupakan satu platfom jaringan di kalangan usahawan TEKUN. Semua usahawan TEKUN  adalah secara automatik menjadi ahli KKUT.  Menerusi KKUT ini para usahawan TEKUN dapat mewujudkan Jaringan (networking) serta mengadakan kerjasama dan usahasama di kalangan mereka ke arah kebaikan  dan  kepentingan  bersama. TEKUN Nasional telah memilih seramai 10 orang usahawan TEKUN yang berjaya sebagai ahli-ahli jawatankuasa KKUT bagi setiap kawasan parlimen.

Bagi menghargai usahawan TEKUN, kad KKUT diberi kepada semua usahawan di mana pemegang kad berpeluang untuk menikmati potongan harga melalui pembelian di premis-premis terpilih.

TEKUN telah mengenalpasti kelemahan dalam pelaksanaan projek tersebut dan telah mengambil inisiatif dengan memulangkan yuran RM 2.1 juta kepada 20,446 usahawan yang terlibat serta menjawab isu.

TEKUN Nasional telah mengambil langkah-langkah agresif untuk mengutip balik pembiayaan di mana pada tahun 2013 hingga 2014, purata kutipan bulanan bayaran balik pembiayaan adalah sebanyak RM 20 – 25 juta.  Mulai 2015 purata bayaran balik bulanan yang dapat dikutip telah meningkat kepada RM 40 – 50 juta sebulan…

Jadi kesimpulannya dimana letaknya Tekun Nasional rugi??? Tekun Nasional sebenarnya bnyak membantu peniaga terutama Bumiputera supaya peniaga-peniaga ini tidak perlu berhutang dengan “Ah Long”..

Tekun Nasional bukan sebuah organisasi yg berorientasikan keuntungan (non-profit organisation) dan Tekun Nasional sebenarnya banyak membantu usahawan kecil Bumiputera yang dicemburui oleh bangsa lain dan itu lah “HAKIKATNYA”.

#MamaG #ReporterPakaiLipstik


Ikuti Kami di Facebook | Instagram | Twitter

#INFO : Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (#SUPERB)

Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) menyediakan geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif. Ia merupakan pembiayaan untuk membantu syarikat-syarikat start-up dengan dana sebanyak RM100 juta sehingga tahun 2017. Sehingga Siri 1 2016, sebanyak RM50 juta dana SUPERB telah diluluskan. Program ini dibuka kepada Bumiputera yang ingin menjadi usahawan atau syarikat Bumiputera yang beroperasi kurang daripada 3 tahun. Pemilihan usahawan akan dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan SUPERB yang dianggotai sekumpulan panel usahawan yang berjaya dalam bidang perniagaan masing-masing.

 • RM100 juta telah diperuntukan untuk program ini.

 • 200 perniagaan permulaan dijangka dibiayai sepanjang tempoh pelaksanaan.

 • RM50 juta diperuntukkan untuk membiayai perniagaan permulaan semenjak 2014.

 • 100 usahawan muda telah mendapat geran “start-up” sehingga RM500 ribu.

 

2014 & 2015 seramai 92 usahawan muda Bumiputera dipilih sebagai pemenang membabitkan peruntukan geran berjumlah RM46 (RM30 juta untuk 2014 dan selebihnya 2015) juta secara keseluruhannya daripada kira-kira 5,000 permohonan diterima di seluruh negara.
2016 menyasarkan sehingga 80 pemenang dipilih di bawah program Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) menerusi tiga siri pemilihan yang akan diadakan sepanjang 2016.

Sehingga Siri 1 2016, sebanyak RM50 juta dana SUPERB telah diluluskan. Sebanyak 325 penyertaan diterima dan sebanyak 24 peserta dipilih bagi menyampaikan idea.

 

*Siri 2 & 3 2016 belum dikeluarkan lagi.

Kriteria kelayakan bagi cabaran perniagaan SUPERB: –

 • Bumiputera Malaysia yang berumur 18 hingga 40 tahun.
 • Pemohon adalah usahawan baru atau usahawan yang mencari peluang kedua.
 • Syarikat pemohon adalah sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh Bumiputera Malaysia.
 • Majoriti pengarah dan pengurusan syarikat adalah Bumiputera Malaysia.
 • Pemohon individu atau syarikat yang beroperasi kurang daripada 3 tahun, boleh memohon.

 

 1. Bolehkah saya hantar permohonan saya melalui pos?

Tidak. Semua permohonan SUPERB  hanya boleh dihantar secara online melalui www.superb.teraju.gov.my

 1. Jika saya seorang bankrap, bolehkah saya memohon?

Tidak. Walau bagaimanapun, jika anda telah dilepaskan, kami memerlukan surat pelepasan anda sebagai bukti dan permohonan anda akan diteliti lagi untuk dipertimbangkan. Oleh kerana ini adalah berkaitan kerajaan kemudahan pembiayaan, kita perlu mengikut garis panduan negara dan undang-undang yang berhubungan dengan kebankrapan undang-undang yang ditadbir di bawah BAFIA.

 1. Berapa banyak idea-idea atau aplikasi boleh saya hantar?

Anda boleh menghantar seberapa banyak idea yang anda mahu sebagai Pemohon. Bagaimanapun, kami hanya akan meluluskan satu (1) idea daripada anda.

 1. Bolehkah saya memohon geran SUPERB jika saya telah memohon, diterima atau telah diluluskan untuk pembiayaan daripada kerajaan Malaysia?

Anda hanya boleh memohon geran SUPERB jika anda tidak menerima atau telah diluluskan untuk pembiayaan dari kerajaan Malaysia.

 1. Jika saya telah menerima bantuan kewangan iaitu pinjaman lain untuk idea tertentu, bolehkah saya memohon idea yang sama?

Tidak. SUPERB adalah untuk usahawan yang tidak menerima apa-apa bantuan kewangan.


Kelebihan SUPERB: –

 • Latihan kewangan
 • Pembiayaian lanjut
 • Sokongan untuk kamasukan pasaran
 • Peluang melebarkan rangkaian perniagaan
 • Dipantau oleh Mentor
 • Produk dan idea diperbaikan
 • Pemantauan perkembangan idea

Langkah-langkah permohonan SUPERB: –

 1. Lawati laman web teraju.gov.my
 2. Klik pada tab Register (daftar)
 3. Mendaftar dan mengisi borang permohonan
 4. Sebarang pertanyaan boleh dihantar melalui email ke superb.enquiry@teraju.gov.my

 

Skim Pembiayaan Program #TemanNita

Dalam Bajet 2017, sebanyak RM300 juta peruntukan disediakan oleh kerajaan untuk Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN). Peruntukan ini disediakan adalah untuk memberi semangat yang tinggi kepada peniaga-peniga kecil untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka melalui TEKUN yang menyediakan pelbagai bentuk skim pembiayaan, latihan ,kursus dan program-program.

Sebanyak RM100 juta mungkin digunakan untuk perlaksanaan Skim TemanNita bagi peniaga-peniaga dan usahawan wanita.

16729464_1746064499056299_6229321061084483998_n
Foto oleh : Pergerakan Wanita UMNO Malaysia

Skim Pembiayaan Program TemanNita akan diperkenalkan dan pelancaran program ini diadakan pada 23 Februari 2017 bertempat di MAEPS Serdang serta dirasmikan oleh Tan Sri Shahrizat Abdul Jalil Penasihat Pembangunan Keusahawanan dan Ikhtisas Wanita di Jabatan Perdana Menteri. Skim temanita ini merupakan satu skim mikro kredit baharu di bawah tekun bakal melahirkan ramai usahawan wanita di negara ini. Skim mikri kredit ini berkonsepkan berkumpulan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan dengan lebih mudah, cepat dan efisien untuk keperluan peniaga.


Syarat kelayakan: –

 1. Bumiputera (galakkan kepada wanita)
 2. Berumur 18-60 tahun
 3. Telah menjalankan perniagaan dan mempunyai perancangan perniagaan yang berdaya maju.
 4. Mempunyai lesen, permit dan daftar perniagaan (SSM) yang sah
 5. Mempunyai tempat perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak
 6. Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM50,000

Syarat pembiayaan: –

 1. Membentuk kumpulan lima (5) orang usahawan (Wanita) dari kenalan atau rakan perniagaan yang boleh dipercayai dan menjalan latihan asas pembiayaan TEKUN Nasional
 2. Ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan dalam satu kumpulan
 3. Ahli kumpulan yang merangkumi dari pelbagai jenis aktiviti perniagaan yang sah disisi undang-undang.
 4. Ahli perniagaan hendaklah berdekatan antara satu sama lain dalam lingkungan KURANG dari 10 kilometer dan bergantung kepada lokaliti perniagaan kumpulan.
 5. Membayar balik secara mingguan  atau dwi mingguan atau bulanan atau PD Cheque.
 6. Menghadiri perjumpaan setiap minggu di tapak perniagaan atau pejabat TEKUN cawangan atau tempat bersesuaian bersama pegawai TEKUN.
 7. Pembiayaan bertindih secara berkumpulan selepas 1 tahun dan separuh baki pembiayaan dibenarkan.
 8. Perlindungan di bawah Insuran Takaful (Pembiayaan) dan Insuran Hayat dan Kemalangan.
 9. Caj pengurusan TEKUN 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan.
 10. Simpanan wajib 5% daripada nilai pembiayaan setiap tahun.

Jumlah dan Tempoh Pembiayaan: –

 • Pembiayaan pertama dari RM1000 sehingga RM10000.
 • Pembiayaan seterusnya sehingga RM20000.
 • Tempoh pembiayaan antara 6 bulan sehingga 5 tahun.

 

Maklumat Lanjut : TEKUN NASIONAL