Geran Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBGP-OKU)

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal penggajian pekerja termasuk penggajian Orang Kurang Upaya(OKU).

Untuk merangsang kemajuan penglibatan OKU dalam pekerjaan dan kegiatan ekonomi, JTKSM telah mengambil alternatif dalam menangani perkara ini dengan mewujudkan Geran Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBGP-OKU).

SBGP-OKU ini berkonsepkan “Bantu usahawan OKU membantu OKU mendapatkan pekerjaan” melalui pengembangan perniagaan usahawan OKU. Pada tahun 2016 di Perak, seramai 12 usahawan OKU telah terpilih untuk menerima bantuan di bawah skim ini.

Pemohon mestilah mempunyai kriteria-kriteria ini: –

 • Merupakan seorang OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Berumur 18 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia
 • Bukan kakitangan kerajaan
 • Mempunyai perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya genap 3 bulan
 • Bercadang untuk   mengembangkan perniagaan dan pengembangan adalah bertujuan untuk membuka peluang pekerjaan kepada OKU lain
 • Permohonan boleh dibuat secara individu atau berkumpulan
 • Perniagaan persatuan OKU yang berdaftar, seperti Pertubuhan Keluarga Orang-orang Bermasalah Pembelajaran (PERKOBP) dan Beautiful Gate Foundation for the Disabled adalah layak memohon.

Syarat-syarat Permohonan: –

 • Permohonan hendaklah menggunakan borang SBGP-OKU yang boleh diperolehi di mana-mana pejabat Jabatan Tenaga Kerja yang berdekatan. Boleh rujuk di sini Pejabat JTKSM.
 • Permohonan yang lengkap yang disertakan dengan dokumen-dokumen yang perlu hendaklah diserahkan kepada JTK yang tedekat.

Nota: –

 • JTKSM akan memantau setiap individu/ kumpulan OKU yang telah dianugerahkan geran untuk tempoh 15 bulan.
 • Lawatan ke premis akan dibuat mengikut keperluan oleh pegawai JTKSM yang dilantik. Urusetia Jawatankuasa Panel Penilai (JKPP) juga akan membuat lawatan mengejut dari semasa ke semasa.

 

Sumber: – jtksm.mohr.gov.my

 

KLASIFIKASI AKAUN LAPUK JEJAS PRESTASI KEWANGAN #TEKUN PADA 2015 – PENGERUSI

KUALA LUMPUR, 2 Ogos (Bernama) –Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN Nasional) hari ini menjelaskan kerugian RM209 juta pada tahun 2015 bukannya berpunca daripada kerugian operasi, sebaliknya disebabkan oleh aktiviti mengklasifikasikan akaun peminjam yang tertunggak sebagai akaun lapuk.

Malah, Pengerusinya, Dato’ Nor Azita Abdul Rahman berkata TEKUN Nasional mencatatkan keuntungan sebanyak RM19.5 juta pada tahun kewangan 2015 sebelum aktiviti hapus kira hutang berkenaan.

Beliau menjelaskan, ​​​kerja-kerja menghapus kira hutang lapuk tersebut melibatkan akaun tertunggak melebihi 24 bulan berjumlah RM230 juta yang membabitkan seramai 27,765 peminjam dari tahun 1999 hingga 2014.

“Kerugian yang dialami ini bukan bermaksud TEKUN Nasional tak ada duit dan tak boleh nak menjana kewangan, malah kita mencatatkan keuntungan sebanyak RM19.5 juta pada tahun kewangan 2015 sebelum aktiviti hapus kira ini dijalankan.

“Sebenarnya kalau mengikut baki tunai, TEKUN Nasional berada pada (paras) kewangan yang sangat baik. Ianya disebut dalam Laporan Audit bahawa aliran tunai TEKUN berada dalam keadaan memuaskan, maksudnya kita ada kewangan yang cukup,” katanya kepada Bernama di sini hari ini.

Beliau berkata demikian bagi mengulas laporan kerugian TEKUN Nasional dalam Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1 yang dibentangkan di Dewan Rakyat, pada Isnin.

Laporan itu menyatakan TEKUN Nasional mengalami kerugian terkumpul pada akhir 2015 berjumlah RM209.28 juta.

Menjelaskan selanjutnya, Nor Azita berkata walaupun TEKUN Nasional melaksanakan aktiviti menghapus kira berkenaan, kutipan balik pembiayaan tertunggak tersebut tetap dilakukan secara agresif menerusi tindakan undang-undang mulai 2015.

“Sehingga Jun 2016, kutipan yang berjaya dikumpulkan adalah sebanyak RM74.6 juta atau 18.2 peratus yang seterusnya mengurangkan hapus kira hutang.

“Kedudukan TEKUN Nasional dari segi aset portfolio adalah kukuh dengan pegangan tunai sebanyak RM523 juta. lni menunjukkan TEKUN Nasional mempunyai aliran tunai yang diuruskan dengan baik dan kita mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak RM20.37 juta,” katanya.

Nor Azita berkata berdasarkan prestasi kewangan tersebut, TEKUN Nasional berupaya untuk membuat bayaran balik pinjaman kepada kerajaan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

“Tahun 2015 yang dikatakan TEKUN Nasional rugi itu, sebenarnya kerajaan beri dana RM250 juta kepada TEKUN, kita keluarkan pembiayaan sebanyak RM582 juta dan kita kutip balik RM352 juta.

“Menerusi jumlah RM250 juta yang kerajaan bagi, kita mampu keluarkan pinjaman sebanyak RM582 juta, jadi sangatlah mustahil kalau nak dikatakan TEKUN Nasional ini rugi,” katanya.

Dalam pada itu, Nor Azita berkata bermula 1999 hingga Julai tahun ini TEKUN Nasional telah menyalurkan pembiayaan kepada 392,713 usahawan bernilai RM4.8 bilion.

“Sehingga kini, TEKUN Nasional telah menerima dana sebanyak RM2.9 bilion. Ini bermakna ia telah menyalurkan pembiayaan lebih 1.7 kali ganda daripada (jumlah) dana yang diterima.

“Lebihan dana ini adalah daripada wang kutipan bayaran balik pinjaman yang disalurkan semula kepada peminjam. Sejak beroperasi, TEKUN Nasional telah berjaya mengutip semula pinjaman sebanyak RM3.3 bilion,” katanya.

Selain itu, Nor Azita berkata, bagi memastikan proses penyaluran pembiayaan dan kutipan bayaran balik mencapai tahap berkualiti tinggi, TEKUN Nasional telah melaksanakan beberapa inisiatif baharu termasuk memperkenalkan sistem pemarkahan kredit dan semakan dengan agensi pelaporan kredit RAM Credit Information Sdn Bhd (RAMCI), memantapkan pusat panggilan kutipan dan penambahan saluran bayaran.

Oleh Nik Nur Izzatul Hazwani Nik Adnan

— BERNAMA

#TEKUN NASIONAL KERUGIAN?

Baru-baru ini kita digempar-gempurkan dengan kenyataan media yang mengatakan TEKUN Nasional kerugian sebanyak RM 209.28 juta. Sebelum menjawab persoalan tersebut, meh kita kenal dulu serba sedikit berkaitan dengan TEKUN Nasional.

TEKUN Nasional merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani yang diwujudkan bagi membantu golongan peniaga kecil untuk memula dan mempertingkatkan perniagaan sedia ada.  Sejak diwujudkan pada tahun 1998, TEKUN Nasional telah melaksanakan peranannya dengan berkesan dalam membantu bumiputera mencebur diri dan bergiat dalam bidang perniagaan.

Pada masa ini, pembiayaan TEKUN diberikan kepada semua jenis perniagaan berdasarkan kepada keperluan perniagaan mereka.  Sejak diwujudkan pada tahun 1998 sehingga kini, TEKUN Nasional telah memberi pembiayaan perniagaan kepada 392,713 orang usahawan, dengan bilangan pinjaman sebanyak 512,486 yang bernilai RM4.79 bilion di seluruh negara.  Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usahawan sentiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015 sahaja, TEKUN nasional telah memberi pembiayaan  perniagaan kepada 32,883 orang usahawan dengan bilangan pinjaman sebanyak 47,270 yang bernilai RM582.4 juta. Kemudian  jumlah ini meningkat pada tahun 2016 dengan bilangan pinjaman sebanyak 52,369 yang bernilai RM703.4 juta kepada 42,141 orang usahawan.

Jumlah ini bukanlah sedikit. Juka betullah TEKUN mengalami kerugian sebanyak RM 209.28 juta pada tahun 2015, kenapa TEKUN mampu untuk menyalurkan bantuan kepada usahawan dan jumlah ini meningkat pada tahun 2016.

Untuk makluman semua, TEKUN Nasional mengalami kerugian terkumpul sebanyak RM 209 juta pada tahun 2015, bukanlah disebabkan oleh kerugian operasi.  Ini adalah disebabkan oleh aktiviti mengklasifikasi akaun-akaun tertunggak melebihi 24 bulan sebagai akaun hutang lapuk (write off) sebanyak RM 230 juta melibatkan 27,765 peminjam tahun 1999 sehingga tahun berakhir 2014.

Malah TEKUN mencatatkan keuntungan sebanyak RM 19.5 juta pada tahun kewangan 2015 sebelum aktiviti write off  ini. Walaupun TEKUN melaksanakan aktiviti write off, kutipan balik pembiayaan tertunggak tersebut tetap dilakukan secara agresif melalui tindakan undang-undang mulai tahun 2015. Sehingga Jun 2016, kutipan yang telah berjaya dikutip adalah sebanyak RM 74.6 juta (18.2%) seterusnya mengurangkan hutang hapus kira.

Walau bagaimanapun kedudukan TEKUN dari segi portfolio asset adalah kukuh dengan pegangan tunai (cash reserve) sebanyak RM 523 juta. Ini menunjukkan TEKUN mempunyai aliran tunai yang diuruskan dengan baik. Pada tahun 2016, TEKUN telah mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak RM 20.37 juta. Berdasarkan prestasi kewangan tersebut, TEKUN juga berupaya untuk membuat bayaran balik pinjaman kepada kerajaan mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Untuk makluman, sumber kewangan untuk pengeluaran pinjaman kepada usahawan diperolehi melalui pinjaman daripada kerajaan yang perlu dibayar sepenuhnya.

Mulai tahun 2016, TEKUN Nasional telah mengguna piawaian pelaporan perakaunan Malaysia Financial Reporting Standards (MFRS) selaras dengan Akta Syarikat yang mewajibkan syarikat awam untuk mengguna MFRS, di mana sebelum ini TEKUN Nasional menggunakan Private Entity Reporting Standards (PERS).

Melalui perakaunan MFRS, pendapatan terakru, realisasi pendapatan geran dan ditambah pula melalui pendapatan bayaran balik hutang lapuk telah menghasilkan lebihan pendapatan bersih untuk tahun 2016 sebanyak RM 20.37 juta melalui penyata kewangan beraudit TEKUN Nasional.  Pendapatan terkumpul untuk TEKUN Nasional pula telah menunjukkan peningkatan positif dari defisit (kerugian terkumpul) sebanyak RM 18.1 juta pada tahun 2015 kepada (keuntungan terkumpul) RM 2.07 juta pada tahun 2016.

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan TEKUN telah menunjukkan prestasi yang baik dengan keuntungan terkumpul (retained profit) kembali positif pada tahun 2016. Bantuan pinjaman perniagaan yang diberikan oleh TEKUN Nasional sedikit sebanyak dapat membantu golongan usahawan untuk memula dan mengembangkan perniagaan mereka. Ini menunjukkan kerajaan melalui TEKUN Nasional sememangnya komited dalam membantu usahawan Melayu dan bumiputera.


Penulis – Wirna Ramli

Ikuti Kami di Facebook | Instagram | Twitter