#TEKUN NASIONAL KERUGIAN?

Baru-baru ini kita digempar-gempurkan dengan kenyataan media yang mengatakan TEKUN Nasional kerugian sebanyak RM 209.28 juta. Sebelum menjawab persoalan tersebut, meh kita kenal dulu serba sedikit berkaitan dengan TEKUN Nasional.

TEKUN Nasional merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani yang diwujudkan bagi membantu golongan peniaga kecil untuk memula dan mempertingkatkan perniagaan sedia ada.  Sejak diwujudkan pada tahun 1998, TEKUN Nasional telah melaksanakan peranannya dengan berkesan dalam membantu bumiputera mencebur diri dan bergiat dalam bidang perniagaan.

Pada masa ini, pembiayaan TEKUN diberikan kepada semua jenis perniagaan berdasarkan kepada keperluan perniagaan mereka.  Sejak diwujudkan pada tahun 1998 sehingga kini, TEKUN Nasional telah memberi pembiayaan perniagaan kepada 392,713 orang usahawan, dengan bilangan pinjaman sebanyak 512,486 yang bernilai RM4.79 bilion di seluruh negara.  Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usahawan sentiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015 sahaja, TEKUN nasional telah memberi pembiayaan  perniagaan kepada 32,883 orang usahawan dengan bilangan pinjaman sebanyak 47,270 yang bernilai RM582.4 juta. Kemudian  jumlah ini meningkat pada tahun 2016 dengan bilangan pinjaman sebanyak 52,369 yang bernilai RM703.4 juta kepada 42,141 orang usahawan.

Jumlah ini bukanlah sedikit. Juka betullah TEKUN mengalami kerugian sebanyak RM 209.28 juta pada tahun 2015, kenapa TEKUN mampu untuk menyalurkan bantuan kepada usahawan dan jumlah ini meningkat pada tahun 2016.

Untuk makluman semua, TEKUN Nasional mengalami kerugian terkumpul sebanyak RM 209 juta pada tahun 2015, bukanlah disebabkan oleh kerugian operasi.  Ini adalah disebabkan oleh aktiviti mengklasifikasi akaun-akaun tertunggak melebihi 24 bulan sebagai akaun hutang lapuk (write off) sebanyak RM 230 juta melibatkan 27,765 peminjam tahun 1999 sehingga tahun berakhir 2014.

Malah TEKUN mencatatkan keuntungan sebanyak RM 19.5 juta pada tahun kewangan 2015 sebelum aktiviti write off  ini. Walaupun TEKUN melaksanakan aktiviti write off, kutipan balik pembiayaan tertunggak tersebut tetap dilakukan secara agresif melalui tindakan undang-undang mulai tahun 2015. Sehingga Jun 2016, kutipan yang telah berjaya dikutip adalah sebanyak RM 74.6 juta (18.2%) seterusnya mengurangkan hutang hapus kira.

Walau bagaimanapun kedudukan TEKUN dari segi portfolio asset adalah kukuh dengan pegangan tunai (cash reserve) sebanyak RM 523 juta. Ini menunjukkan TEKUN mempunyai aliran tunai yang diuruskan dengan baik. Pada tahun 2016, TEKUN telah mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak RM 20.37 juta. Berdasarkan prestasi kewangan tersebut, TEKUN juga berupaya untuk membuat bayaran balik pinjaman kepada kerajaan mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Untuk makluman, sumber kewangan untuk pengeluaran pinjaman kepada usahawan diperolehi melalui pinjaman daripada kerajaan yang perlu dibayar sepenuhnya.

Mulai tahun 2016, TEKUN Nasional telah mengguna piawaian pelaporan perakaunan Malaysia Financial Reporting Standards (MFRS) selaras dengan Akta Syarikat yang mewajibkan syarikat awam untuk mengguna MFRS, di mana sebelum ini TEKUN Nasional menggunakan Private Entity Reporting Standards (PERS).

Melalui perakaunan MFRS, pendapatan terakru, realisasi pendapatan geran dan ditambah pula melalui pendapatan bayaran balik hutang lapuk telah menghasilkan lebihan pendapatan bersih untuk tahun 2016 sebanyak RM 20.37 juta melalui penyata kewangan beraudit TEKUN Nasional.  Pendapatan terkumpul untuk TEKUN Nasional pula telah menunjukkan peningkatan positif dari defisit (kerugian terkumpul) sebanyak RM 18.1 juta pada tahun 2015 kepada (keuntungan terkumpul) RM 2.07 juta pada tahun 2016.

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan TEKUN telah menunjukkan prestasi yang baik dengan keuntungan terkumpul (retained profit) kembali positif pada tahun 2016. Bantuan pinjaman perniagaan yang diberikan oleh TEKUN Nasional sedikit sebanyak dapat membantu golongan usahawan untuk memula dan mengembangkan perniagaan mereka. Ini menunjukkan kerajaan melalui TEKUN Nasional sememangnya komited dalam membantu usahawan Melayu dan bumiputera.


Penulis – Wirna Ramli

Ikuti Kami di Facebook | Instagram | Twitter

#TEKUN RUGI??? DIMANA KERUGIAN???

5 Tahun untung 1 tahun rugi?? Pelik Bin Ajaib tapi itulah hakikat yang dihadapi oleh Tekun Nasional.

Jika Tekun Nasional rugi bagi tahun 2015 mengapa Tekun boleh mengeluarkan pinjaman yang lebih banyak pada tahun 2016? Banyak persoalan yg di lontarkan akan tetapi ini lah jawapan bagi semua persoalan itu…

TEKUN RUGI RM 209 JUTA

Kerugian terkumpul TEKUN sehingga tahun berakhir 2015 adalah RM 209.28 juta

Kumpulan sasar yang menerima pembiayaan TEKUN terdiri daripada golongan usahawan Kecil Bumiputera terutamanya golongan B40 yang berisiko serta sukar mendapat akses pinjaman bank.

Kerugian tersebut bukanlah disebabkan oleh kerugian operasi.  Ini adalah disebabkan oleh aktiviti mengklasifikasi akaun-akaun tertunggak melebihi 24 bulan sebagai akaun hutang lapuk (write off) sebanyak RM 230 juta melibatkan 27,765 peminjam tahun 1999 sehingga tahun berakhir 2014.

Malah TEKUN mencatatkan keuntungan sebanyak RM 19.5 juta pada tahun kewangan 2015 sebelum aktiviti write off ini.

Walaupun TEKUN melaksanakan aktiviti write off (hutang hapus kira), kutipan balik pembiayaan tertunggak tersebut tetap dilakukan secara agresif melalui tindakan undang-undang mulai tahun 2015.

Sehingga Jun 2016, kutipan yang telah berjaya dikutip adalah sebanyak RM 74.6 juta (18.2%) seterusnya mengurangkan hutang hapus kira.

Walau bagaimanapun kedudukan TEKUN dari segi portfolio asset adalah kukuh dengan pegangan tunai (cash reserve) sebanyak RM 523 juta. Ini menunjukkan TEKUN mempunyai aliran tunai yang diuruskan dengan baik. Pada tahun 2016, TEKUN telah mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak RM 20.37 juta. Berdasarkan prestasi kewangan di atas, TEKUN juga berupaya untuk membuat bayaran balik pinjaman kepada kerajaan mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Untuk makluman, sumber kewangan untuk pengeluaran pinjaman kepada usahawan diperolehi melalui pinjaman daripada kerajaan yang perlu dibayar sepenuhnya.

Sebagai tambahan, TEKUN cuma memperolehi pendapatan utama melalui caj pembiayaan sebanyak 4%.  Kadar ini adalah terendah dalam industri pembiayaan mikro kredit di Malaysia dan antarabangsa,

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan TEKUN telah menunjukkan prestasi yang baik dengan keuntungan terkumpul (retained profit) kembali positif pada tahun 2016…

KEGAGALAN TEKUN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN PORTAL USAHAWAN, KAD KELAB KOMUNITI USAHAWAN TEKUN ( KKUT ) DAN CYBER MALL

KKUT merupakan satu platfom jaringan di kalangan usahawan TEKUN. Semua usahawan TEKUN  adalah secara automatik menjadi ahli KKUT.  Menerusi KKUT ini para usahawan TEKUN dapat mewujudkan Jaringan (networking) serta mengadakan kerjasama dan usahasama di kalangan mereka ke arah kebaikan  dan  kepentingan  bersama. TEKUN Nasional telah memilih seramai 10 orang usahawan TEKUN yang berjaya sebagai ahli-ahli jawatankuasa KKUT bagi setiap kawasan parlimen.

Bagi menghargai usahawan TEKUN, kad KKUT diberi kepada semua usahawan di mana pemegang kad berpeluang untuk menikmati potongan harga melalui pembelian di premis-premis terpilih.

TEKUN telah mengenalpasti kelemahan dalam pelaksanaan projek tersebut dan telah mengambil inisiatif dengan memulangkan yuran RM 2.1 juta kepada 20,446 usahawan yang terlibat serta menjawab isu.

TEKUN Nasional telah mengambil langkah-langkah agresif untuk mengutip balik pembiayaan di mana pada tahun 2013 hingga 2014, purata kutipan bulanan bayaran balik pembiayaan adalah sebanyak RM 20 – 25 juta.  Mulai 2015 purata bayaran balik bulanan yang dapat dikutip telah meningkat kepada RM 40 – 50 juta sebulan…

Jadi kesimpulannya dimana letaknya Tekun Nasional rugi??? Tekun Nasional sebenarnya bnyak membantu peniaga terutama Bumiputera supaya peniaga-peniaga ini tidak perlu berhutang dengan “Ah Long”..

Tekun Nasional bukan sebuah organisasi yg berorientasikan keuntungan (non-profit organisation) dan Tekun Nasional sebenarnya banyak membantu usahawan kecil Bumiputera yang dicemburui oleh bangsa lain dan itu lah “HAKIKATNYA”.

#MamaG #ReporterPakaiLipstik


Ikuti Kami di Facebook | Instagram | Twitter

PELANCARAN SKIM PEMBIAYAAN PROGRAM TEMANNITA

TEKUN Nasional yang dahulunya dikenali sebagai Yayasan TEKUN Nasional telah diwujudkan pada 9 November 1998. Matlamat penubuhan TEKUN Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memula dan memajukan lagi perniagaan mereka.

Kini TEKUN Nasional merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani.  Sehingga kini TEKUN Nasional telah beroperasi di 222 kawasan parlimen.

16831015_1746064445722971_916631560648433643_n

TEKUN Nasional mengambil pendekatan yang positif dengan mewujudkan kepelbagaian skim pinjaman sebagai langkah mesra usahawan untuk membuat pilihan pinjaman bagi meluaskan lagi bidang perniagaan yang diceburi oleh usahawan antaranya adalah Skim Pembiayaan Program TemanNita.

Skim Pembiayaan Program TemanNita menggunakan konsep berkumpulan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan dengan lebih mudah, cepat dan efisien untuk keperluan perniagaan.  Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli yang kesemuanya adalah dari kalangan wanita.

16832066_1746064459056303_2939109361140106319_n

Melalui pembentangan BAJET 2017, TEKUN Nasional telah diberi peruntukan berjumlah RM 300 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM 100 juta telah diperuntukkan di bawah Skim Pembiayaan Program TemanNita. Ini menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan dalam membantu golongan wanita yang bukan sahaja memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, malah tunjang belakang institusi kekeluargaan melalui skim ini, dijangka ekonomi rakyat dapat dipertingkatkan.

Di bawah skim ini, pembiayaan pertama adalah sehingga RM10 ribu dan pembiayaan seterusnya sehingga RM20 ribu. TEKUN mensasarkan seramai 10,000 orang usahawan wanita akan menerima pembiayaan RM 100 juta di bawah Skim Pembiayaan Program TemanNita. Mulai Januari 2017 sehingga kini, sebanyak RM405 ribu telah disalurkan kepada 60 orang usahawan melalui 12 kumpulan di bawah Skim Pembiayaan Program TemanNita seluruh Malaysia.

16831015_1746064445722971_916631560648433643_n-1

Di samping itu, di bawah Skim Pembiayaan Program TemanNita juga, TEKUN sebagai agensi pembiayaan akan bekerjasama dengan PNS yang bertindak sebagai agensi pembangunan usahawan.  

Melalui kerjasama ini, usahawan wanita yang berminat boleh mendapat pembiayaan untuk menjalankan perniagaan berkonsepkan franchise seperti Ayam Pusing Bonda, Putu Bambu World, Lpizz, Oblong Burger, Talapia Bakar.

Sejak ditubuhkan, TEKUN Nasional telah menyalurkan RM 4.6 billion kepada 381,708 orang usahawan di seluruh Malaysia dan daripada jumlah tersebut sebanyak RM 2.2 billion kepada 271,006 orang usahawan wanita.