Tag Archives: OKU

Geran Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBGP-OKU)

Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal penggajian pekerja termasuk penggajian Orang Kurang Upaya(OKU). Untuk merangsang kemajuan penglibatan OKU dalam pekerjaan dan kegiatan ekonomi, JTKSM telah mengambil alternatif dalam menangani perkara ini dengan mewujudkan Geran Skim Bantuan Galakan Perniagaan Orang Kurang Upaya (SBGP-OKU). SBGP-OKU ini berkonsepkan “Bantu usahawan OKU membantu OKU mendapatkan pekerjaan”

Read more

KEISTIMEWAAN Bantuan Kewangan untuk OKU – Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya

Keistimewaan dari segi Bantuan Kewangan untuk OKU dari Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jenis Bantuan Tujuan Bantuan Kadar Bantuan Elaun Pekerja Cacat (EPC) • Sebagai penyenggaraan pendapatan (income maintenance) untuk memenuhi keperluan asas kehidupan. • Sebagai insentif untuk menggalakkan OKU bekerja, hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. RM350.00 sebulan Geran Pelancaran (GP) • Geran ini membolehkan Orang Kurang Upaya melancarkan

Read more

#Info : Bantuan Kewangan Pelajar Orang Kelainan Upaya (OKU) Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Seperti yang dimaklumkan, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM535 juta untuk manfaat hampir 150,000 orang kurang upaya (OKU) dalam Bajet 2017. Jumlah ini merangkumi elaun pekerja, bantuan latihan kanak-kanak OKU serta bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Pelbagai bantuan kerajaan salurkan kepada OKU berdaftar dengan JKM, antaranya dalam bidang pendidikan seperti bantuan kewangan pelajar OKU IPT, saluran khas bagi pengambilan OKU di IPTA

Read more