DASAR FISKAL MALAYSIA DIJANGKA MENCATAT 2.8 PERATUS DARIPADA KDNK

*Bank Negara Malaysia memastikan dasar fiskal Kerajaan Persekutuan Malaysia pada tahun 2018 mencatatkan 2.8 peratus daripada keluaran dalam negara kasar; KDNK berbanding tahun 2017 yang mencatatkan paras -3.0 peratus pada 2017 dan paras tertinggi 6.7 peratus pada 2009*

Oleh itu, dasar ini akan terus menumpukan pada pengukuhan kedudukan fiskal kerajaan di samping memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif pada tahun 2018.

_Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa konsolidasi fiskal bagi tahun kesembilan berturut-turut mencerminkan komitmen kerajaan ke arah pembaharuan fiskal sejak beberapa tahun yang lalu dan kerajaan BN sekarang telah mengekalkan kedudukan fiskalnya pada landasan konsolidasi yang dicapai menerusi inisiatif untuk mengoptimumkan perbelanjaan dan meningkatkan hasil_

Sementara itu, pertumbuhan sederhana bagi item utama perbelanjaan mengurus mencerminkan usaha kerajaan untuk mengawal perbelanjaan…..

 

Leave a Reply