#FAKTA YANG PERLU KITA TAHU MENGENAI SISTEM TAHFIZ DI MALAYSIA

Hari ini menyampaikan Cek-cek Sumbangan Kerajaan Pusat kepada 34 Maahad Tahfiz yang berdaftar bagi Negeri Kelantan di Tok Aman Bali Resort yang jumlah peruntukan sebanyak RM 1,764.360.00 sebahagian daripada RM 30 juta Peruntukan yang diumumkan oleh YAB PM Dato’ Sri Najib Razak pada pembentangan Bajet 2017.

Mungkin ramai tidak mengetahui bahawa Aliran Tahfiz Negara kita sekarang ini mempunyai 3 Aliran utama.

1. Aliran Tahfiz Kebangsaan

2. Aliran Tahfiz Negeri

3. Alliran Tahfiz Swasta


1.ALIRAN TAHFIZ KEBANGSAAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DAN MARA

Bagi Aliran Tahfiz Kebangsaan ia menggunakan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) dan Modul Ulul Albab di SMKA. Yang mana sekarang ini 31 Buah sekolah sedang menggunakan Kurikulum Bersepadu Tahfiz dan 15 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ( SMKA) menggunakan kurikulum Tahfiz Modul Ulul Albab. Di samping itu MARA turut mempunyai 4 MRSM ULUL ALBAB yang mempunyai pengajian tahfiz, sementara 5 lagi sedang dibina.

Di peringkat lebih tinggi kerajaan telah melahirkan 6472 Huffaz melalui Darul Quran JAKIM yang sebahagian daripadanya adalah profesional seperti doktor, jurutera, akauntan melalui kerjasama dengan beberapa universiti tempatan.

2. ALIRAN TAHFIZ NEGERI

Manakala Tahfiz yang dibawah Seliaan Negeri khususnya Majlis-majlis Agama Islam Negeri yang berdaftar sebanyak 21 buah Sekolah yang melibatkan 4506 pelajar. Sekolah Tahfiz yang ada ini ada yang menggunakan kurikulum sendiri dan ada yang menggunakan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT). Peringkat Diploma, Darul Quran, Jakim menawarkan program Diploma Tahfiz Al-Quran.

Pada masa ini terdapat 14 buah Maahad Tahfiz Negeri telah bekerjasama dengan Darul Quran, JAKIM dengan menggunapakai sistem peperiksaan yang sama

3. ALIRAN TAHFIZ SWASTA

Bagi Aliran Tahfiz Swasta yang berdaftar dengan Majlis Agama Islam Negeri-negeri sekarang sebanyak 612 buah yang mana mereka menggunakan Kurikulum sendiri dalam pengajian tahfiz Al-Quran. Dianggarkan lebih 1000 institusi tahfiz persendirian yang berdaftar dan tidak berdaftar dengan MAINs dan JAINs.


Sumber : Dr Asyraf Wajdi Dusuki

Leave a Reply