#INFO : Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (#SUPERB)

Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) menyediakan geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif. Ia merupakan pembiayaan untuk membantu syarikat-syarikat start-up dengan dana sebanyak RM100 juta sehingga tahun 2017. Sehingga Siri 1 2016, sebanyak RM50 juta dana SUPERB telah diluluskan. Program ini dibuka kepada Bumiputera yang ingin menjadi usahawan atau syarikat Bumiputera yang beroperasi kurang daripada 3 tahun. Pemilihan usahawan akan dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan SUPERB yang dianggotai sekumpulan panel usahawan yang berjaya dalam bidang perniagaan masing-masing.

 • RM100 juta telah diperuntukan untuk program ini.

 • 200 perniagaan permulaan dijangka dibiayai sepanjang tempoh pelaksanaan.

 • RM50 juta diperuntukkan untuk membiayai perniagaan permulaan semenjak 2014.

 • 100 usahawan muda telah mendapat geran “start-up” sehingga RM500 ribu.

 

2014 & 2015 seramai 92 usahawan muda Bumiputera dipilih sebagai pemenang membabitkan peruntukan geran berjumlah RM46 (RM30 juta untuk 2014 dan selebihnya 2015) juta secara keseluruhannya daripada kira-kira 5,000 permohonan diterima di seluruh negara.
2016 menyasarkan sehingga 80 pemenang dipilih di bawah program Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB) menerusi tiga siri pemilihan yang akan diadakan sepanjang 2016.

Sehingga Siri 1 2016, sebanyak RM50 juta dana SUPERB telah diluluskan. Sebanyak 325 penyertaan diterima dan sebanyak 24 peserta dipilih bagi menyampaikan idea.

 

*Siri 2 & 3 2016 belum dikeluarkan lagi.

Kriteria kelayakan bagi cabaran perniagaan SUPERB: –

 • Bumiputera Malaysia yang berumur 18 hingga 40 tahun.
 • Pemohon adalah usahawan baru atau usahawan yang mencari peluang kedua.
 • Syarikat pemohon adalah sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh Bumiputera Malaysia.
 • Majoriti pengarah dan pengurusan syarikat adalah Bumiputera Malaysia.
 • Pemohon individu atau syarikat yang beroperasi kurang daripada 3 tahun, boleh memohon.

 

 1. Bolehkah saya hantar permohonan saya melalui pos?

Tidak. Semua permohonan SUPERB  hanya boleh dihantar secara online melalui www.superb.teraju.gov.my

 1. Jika saya seorang bankrap, bolehkah saya memohon?

Tidak. Walau bagaimanapun, jika anda telah dilepaskan, kami memerlukan surat pelepasan anda sebagai bukti dan permohonan anda akan diteliti lagi untuk dipertimbangkan. Oleh kerana ini adalah berkaitan kerajaan kemudahan pembiayaan, kita perlu mengikut garis panduan negara dan undang-undang yang berhubungan dengan kebankrapan undang-undang yang ditadbir di bawah BAFIA.

 1. Berapa banyak idea-idea atau aplikasi boleh saya hantar?

Anda boleh menghantar seberapa banyak idea yang anda mahu sebagai Pemohon. Bagaimanapun, kami hanya akan meluluskan satu (1) idea daripada anda.

 1. Bolehkah saya memohon geran SUPERB jika saya telah memohon, diterima atau telah diluluskan untuk pembiayaan daripada kerajaan Malaysia?

Anda hanya boleh memohon geran SUPERB jika anda tidak menerima atau telah diluluskan untuk pembiayaan dari kerajaan Malaysia.

 1. Jika saya telah menerima bantuan kewangan iaitu pinjaman lain untuk idea tertentu, bolehkah saya memohon idea yang sama?

Tidak. SUPERB adalah untuk usahawan yang tidak menerima apa-apa bantuan kewangan.


Kelebihan SUPERB: –

 • Latihan kewangan
 • Pembiayaian lanjut
 • Sokongan untuk kamasukan pasaran
 • Peluang melebarkan rangkaian perniagaan
 • Dipantau oleh Mentor
 • Produk dan idea diperbaikan
 • Pemantauan perkembangan idea

Langkah-langkah permohonan SUPERB: –

 1. Lawati laman web teraju.gov.my
 2. Klik pada tab Register (daftar)
 3. Mendaftar dan mengisi borang permohonan
 4. Sebarang pertanyaan boleh dihantar melalui email ke superb.enquiry@teraju.gov.my

 

Leave a Reply