#Info : Melihat Malaysia menerusi imej satelit. Dari tahun 1984 – 2016

Melihat perkembangan beberapa bandar utama di Malaysia menerusi imej satelit.

Dari tahun 1984 hingga 2016. Malaysia sememangnya semakin maju dan jumlah kepadatan penduduk tertumpu pada kawasan bandar-bandar malaysia.

Sumber | Youtube Channel Syamirulm

Leave a Reply