#Info : SUDAHKAH ANDA DAFTAR SEBAGAI PENGUNDI ?

APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PENDAFTARAN PEMILIH ?

• Pendaftaran Pemilih sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, membolehkan warganegara Malaysia yang layak mendaftar sebagai pemilih. Di samping itu ia membolehkan Pemilih Berdaftar yang sudah bertukar alamat mendaftar di alamat baru. Pemilih juga digalakkan untuk menyemak nama mereka dalam Daftar Pemilih yang sudah disahkan.


KENAPA ANDA PERLU MENDAFTAR ?

• Untuk mendapat hak anda mengundi dalam pilihan raya serta menggunakan hak anda sebagai seorang warganegara.

SIAPA YANG LAYAK MENJADI PEMILIH ?

• Warganegara Malaysia;
• Sudah mencapai umur 21 tahun;
• Menetap di mana-mana Bahagian Pilihan Raya di Malaysia; dan
• Tidak hilang kelayakan.


BAGAIMANA UNTUK MENDAFTAR ?


• Pergi sendiri ke Pusat Pendaftaran;
• Bawa bersama Kad Pengenalan anda;
• Pastikan Borang A diisi dengan betul oleh petugas sebelum anda menandatangani borang; dan
• Simpan satu salinan borang berkenaan sebagai bukti pendaftaran anda.

**Sekiranya anda adalah warganegara yang telah layak tetapi belum mendaftar sebagai pemilih atau seorang pemilih yang ingin mendaftarkan pertukaran alamat pusat mengundi, anda boleh melakukannya di:

(a) pejabat-pejabat SPR

(b) pejabat-pejabat pos berkomputer

(c) wakil-wakil jabatan

(d) wakil-wakil parti politik (daftar baru sahaja);

(e) Pasukan Outreach SPR |Tiada aktiviti ketika in


DI MANA BOLEH MENDAFTAR ?

• Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
ATAU
• Pejabat-pejabat Pilihan Raya Negeri
ATAU
• Semua Pejabat Pos Berkomputer di seluruh negara;
• Unit bergerak Suruhanjaya;
DAN
• Tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai Pusat Pendaftaran.


MAKLUMAT PENTING SEMASA MENGISI BORANG PENDAFTARAN (BORANG A)

1) Nama pemohon mestilah diisi seperti yang tercatat di dalam Kad Pengenalan. Sila gunakan HURUF BESAR.
2) Sila berikan maklumat lengkap mengenai Kad Pengenalan anda:
2.1) Nombor K/P baru anda (12 angka)
2.2) Nombor K/P lama anda (8 angka)
3) Jika pemohon tidak mempunyai nombor K/P lama, sila isi “TIADA” di dalam ruang yang disediakan.
4) Alamat pemohon mestilah di tempat penginapan di mana dia boleh dihubungi dengan surat (sila nyatakan nombor poskod).
5) Sila nyatakan dalam borang sama ada pendaftaran baru atau pendaftaran tukar alamat.
6) Sila pastikan anda menerima satu salinan borang pendaftaran sebagai bukti anda sudah mendaftar.


BAGAIMANA HENDAK MENYEMAK STATUS PENDAFTARAN
ANDA ?


Seseorang pemilih berdaftar boleh menyemak status pendaftaran melalui cara-cara berikut:
1) telefon Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya atau Pejabat Pilihan Raya Negeri dan berikan nama dan nombor K/P anda;
2) melalui internet di www.spr.gov.my;
Melalui semakan itu, pemilih akan memperoleh maklumat-maklumat berikut:
Nama: nombor K/P (baru dan lama; jika ada);
Bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri, daerah mengundi dan lokaliti.


SEMAKAN DAFTAR PEMILIH SECARA ‘ON-LINE’

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Laman Web Rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
atau
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
Aras 4-5 Blok C7
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62690 Putrajaya
Tel : 03-88856500

http://www.spr.gov.my/

Leave a Reply